znaczek inf   Dokumentacja szkolna

 


WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA UCZNIÓW

  • rok 2018/2019

OWU szkolne 2018 2019

 


  • rok 2016/2017

-> zał 

Przystąpienie do ubezpieczenia zbiorowego uczniów jest dobrowolna.


RAPORT EWALUACJI PROBLEMOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 -> raport

GIMNAZJUM NR 12  -> raport


WYMAGANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I -> zał.

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW