ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2018/2019:

  • 3 września 2018 r.- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2018 r. – Zimowa przerwa świąteczna
  • 11 – 24 lutego 2019 r. – Ferie zimowe
  • 1 – 3 kwietnia  – rekolekcje wielkopostne
  • 10, 11, 12 kwietnia – Egzamin gimnazjalny
  • 15,16,17 kwietnia – Egzamin ósmoklasisty
  • 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
  • 21 czerwca 2019 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – Ferie letnie