BIEŻĄCE INFORMACJE -> AKTUALNOŚCI

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017


spotkanie-z-rodzicami-kopia-300x2721ZEBRANIE Z RODZICAMI – szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego 

10.02.2017r. (piątek) godzina 16.30

6.02.2017

1procent (1)

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

 Szanowni Państwo,

 dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez radę rodzicówza pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2016 (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53)– RR Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”.

 

Z góry dziękujemy,

 W imieniu rady rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

Przewodnicząca Rady – Monika Ćwierz

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl.

 6.02.2017r.

Rada Rodziców Zespołu Szkół  nr 8 w Jastrzębiu Zdroju

 Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Porozumienia z dnia 29 grudnia 2015  roku zawartego pomiędzy Fundacją „Rodzice Szkole” i Radą Rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju  w sprawie wspólnego działania na rzecz pozyskania funduszy z 1% podatku dochodowego od osób  fizycznych informuję,  że z tytułu w/w wpłat od rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju na konto Fundacji „Rodzice Szkole” wpłynęło 1429,00  zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć 0/100).

 

Zgodnie z § 3 w/w umowy 75% powyższej kwoty (1 071,75 ) zostanie przekazane na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju  po wskazaniu przez nią, w formie uchwały, celu ich wykorzystania.

 

Pozostałą w dyspozycji Fundacji „Rodzice Szkole” kwotę 357,25 zł chcemy przeznaczyć na zorganizowanie w Państwa Szkole szkoleń dla rodziców, nauczycieli i uczniów dotyczących ich praw i obowiązków.

 

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa,  24 listopada 2016 r.


INFORMACJA DLA RODZICÓW O NOWEJ REFORMIE OŚWIATOWEJ

informacja od Kuratorium Oświaty w Katowicach -> tutaj 

reforma edukacji 


UBEZPIECZENIE NNW DLA UCZNIÓW

Podczas ogólnego zebrania rodziców, uczestnicy wybrali zakład ubezpieczający uczniów na rok szkolny 2016/17.

Ubezpieczenie jest dobrowolne i wynosi 36 zł na cały rok szkolny 2016/17. Zachęcamy do przystąpienia do grupowego ubezpieczenia, które przynosi wiele korzyści dla ubezpieczonego. 

WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA UCZNIÓW -> zał 


Poradnik bezpiecznego wypoczynku – aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku

wypoczynek-poradnik-780x551

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o wypoczynek. Każdego roku z wypoczynku organizowanego w kraju i za granicą korzysta ponad 1 200 000 dzieci i młodzieży. Rodzice poszukują ciekawych ofert turystycznych odnoszących się do zainteresowań i uzdolnień dzieci, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odbywa się pod nadzorem kuratora oświaty.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, które przyczynią się do:

1) zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku;

2) zapewnienia uczestnikom wypoczynku profesjonalnej opieki wychowawczej;

3) wzmocnienia nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą;

4) zwiększenia zakresu informacji dostępnych dla rodziców w elektronicznej bazie wypoczynku.

Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Intencją autorów poradnika jest informowanie o podstawowych wymaganiach stawianych organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży. Natomiast rodzicom poradnik ten może służyć radą i dostarczyć praktycznych wskazówek w wyborze oferty zorganizowanego wypoczynku.

1. Według zarejestrowanych zgłoszeń w bazie wypoczynku (stan na 1 września 2015 r.).

2. Zmieniona ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629).

RODZICU ZOBACZ!!!! WIĘCEJ INFORMACJI ->  Poradnik bezpiecznego wypoczynku


UWAGA RODZICE

ULOTK SR1

ULOTKA ST.12


1procent_baner

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez radę rodzicówza pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

 

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2015 (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) – RR Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Z góry dziękujemy,

W imieniu rady rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

Przewodnicząca Rady – Monika Ćwierz

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl.


OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Ze względu na pojawiające się w szkole przypadki wszawicy prosimy o systematyczne tj. przynajmniej 1-2 razy w tygodniu sprawdzenie czystości głów Państwa dzieci.

Wszawica przenosi się poprzez stykanie się głowami, przytulanie się oraz za pomocą szczotek, grzebieni, czapek, szalików, gumek do włosów, ręczników oraz bielizny pościelowej. Dlatego proszę stale przypominać dzieciom o ryzykownych zachowaniach oraz zwracać uwagę na to, aby nie przymierzały czapek – szalików, szczególnie w sklepach z odzieżą używaną!

W przypadku stwierdzenia wszawicy należy niezwłocznie podjąć leczenie u wszystkich domowników mających kontakt z dzieckiem.  Zakupić płyn w aptece, stosować wg instrukcji. Bieliznę osobistą i pościelową wyprać w gorącej wodzie oraz wyprasować.

Konsekwencją dłuższego przebywania wszy w głowie – czyli braku kontroli przez rodzica – są gnidy zwłaszcza na końcówkach włosów (wraz ze wzrostem włosów oddalają się od skóry).

Przypominamy, iż dbałość o higienę dziecka należy do obowiązków rodziców!! i nawet najczęstsze kontrole głowy w szkole nic nie dadzą, gdy nie będzie chęci współpracy ze strony rodziców.

W przypadku powtarzających się zaniedbań dziecka szkoła zgodnie z procedurą zgłosi do Ośrodka Pomocy Społecznej.


UWAGA RODZICE !!!!

W zakładce „DOKUMENTY SZKOŁY” znajdują się informacje dotyczące bezpłatnych podręczników dla uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum.