znaczek infPedagog szkolny – mgr Karin Zwierko

REALIZOWANE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  • „Smaki życia, czyli debata o dopalaczach”
  • „zachowaj trzeźwy umysł”
  • Program edukacyjno-terapeutyczny „Ortografitti”

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Poniedziałek:  800 – 1430

                                Wtorek:            800 – 1030,       1130 – 1330

 Środa:              900 – 1120

   Czwartek:        1130 – 1530

Piątek:              800 – 1130

 

 

 

REALIZOWANE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

- „ Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + ” Ogólnopolski Konkurs dla szkół ogłoszony przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego oraz Studium Prawa Europejskiego.  Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią.

bezpieczna_szko__a_logo_1

- „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”. Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna, która ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z Internetu poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Projekt realizowany jest przez Fundację dla Kultury.pl.

hqdefault

- „Nie pal przy mnie proszę”. Program edukacji antynikotynowej przygotowany przez Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. Przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej.   Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

images

- „Smak Życia – czyli debata o dopalaczach”. Program profilaktyki-edukacyjnej. Przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Adresowany dla uczniów klas I-III gimnazjum. Organizator Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

- „ Ortograffiti” – Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Jest to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją oraz tym, którzy mają trudności w nauce.