0000teacher

 ROK SZKOLNY 2018/2019 -> zakładka PRACOWNICY/PEDAGOG SZKOLNY


SZKOLNA  PROFILAKTYKA  UZALEŻNIEŃ

 

WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM  MIASTA  JASTRZĘBIE – ZDRÓJ

20.11.2015  Dyrektorzy szkoły zorganizowali wyjazd dla uczniów kl. II-III gimnazjum do UM na prelekcję pt. „Zdrowie a zachowania ryzykowne i szkodliwe”.

 

WSPÓŁPRACA  Z TEATREM

16.10.2015 Pedagog szkolny Karina Zwierko zorganizowała spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej kl. IV-VI oraz Gimnazjum kl. I-III z grupą teatralną „Inspiracja” z Krakowa. Uczniowie obejrzeli sztukę pt. „Retusz”. Program na temat szkodliwości używek: papierosów, alkoholu, narkotyków/dopalaczy. Mity na temat substancji psychoaktywnych. Nauka asertywności.

 

SZKOLNY TEATR PROFILAKTYCZNY

Na terenie szkoły pedagog szkolny Karina Zwierko prowadzi koło teatru profilaktycznego. Młodzi aktorzy przygotowują występy dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

 

MIEJSKI  PRZEGLĄD  SPEKTAKLI  PROFILAKTYCZNYCH

24.11.2015 Pedagog szkolny Karina Zwierko zorganizowała wyjazd z uczniami kl. I-II gimnazjum w ramach profilaktyki uzależnień na V Miejski Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Szkolny teatr profilaktyczny wziął udział w konkursie – przedstawiając swój spektakl. Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce. Młodzi aktorzy to: Magdalena Kaźmierczak, Weronika Michalska, Klaudia Ogórczyk, Natalia Orzechowska, Julia Rybak, Julia Sobala, Laura Szczepaniak, Dominika Trybuś, Natalia Szczygieł oraz techniczny Dawid Piksa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SANYO DIGITAL CAMERA 14 13

http://jas24info.pl/kultura/v-miejski-przeglad-spektakli-profilaktycznych-w-kinie-centrum-emocje-do-samego-konca/

 

KONKURS: ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU

      Pedagog szkolny Karina Zwierko zorganizowała konkurs pt.„Alkohol szkodzi zdrowiu” dla uczniów Gimnazjum. Uczniowie przedstawiali swoją wiedzę na temat alkoholu, jego działania na organizm człowieka, alkoholizmu. Konkurs składał się z dwóch części dla uczniów gimnazjum.

20.11.2015 część pierwsza pisemna wraz z zaprojektowaniem plakatu antyalkoholowego.

4.12.2015 część druga ustna.

Zajęte miejsca: Zajęte miejsca: I Magdalena Kaźmierczak, II Julia Sobala, III Weronika Goraus.

16 17

 

PRELEKCJA DLA RODZICÓW ORAZ PRZEDSTAWIENIE – WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

3.12.2015 Pedagog szkolny Karina Zwierko zorganizowała prelekcję dla rodziców dot. uzależnienia narkotykowego/dopalaczy, którą poprowadził Strażnik Miejski p. Kaszak.

Na uroczystości profilaktycznej wystąpili uczniowie należący do szkolnego koła teatru profilaktycznego. Przedstawili spektakl poruszający tematykę uzależnienia narkotykowego wśród młodzieży, błędy wychowawcze rodziców, które mogą się przyczynić do sięgania przez dzieci do używek, narkotyków, dopalaczy.

Pedagog szkolny przygotowała ulotki  informacyjne dla rodziców (dziecko pod wpływem narkotyków, dopalaczy. Jak rozpoznać, postępowanie w przypadku zagrożenia życia, formy pomocy).

18 19 20 21

  

KONKURS: ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU

Pedagog szkolny Karina Zwierko zorganizowała konkurs pt.„Alkohol szkodzi zdrowiu” dla uczniów Szkoły Podstawowej.

7.12. 2015 Termin składania prac ( plakaty profilaktyczne dotyczące alkoholu). Kl. IV-VI SP Rozstrzygnięcie

9.12.2015

Zajęte miejsca: I kl.VI K.Pławecka,P.Brychcy, II kl.IV T.Lubszczyk, D.Wejsman, III kl. IV P.Szklanny

22 2324 25                                                 

 

GAZETKI  TEMATYCZNE

Na terenie szkoły pedagog wyeksponowała profilaktyczną gazetkę tematyczną dotyczącą dopalaczy, narkotyków oraz nikotyny.

26

 

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

W ramach profilaktyki uzależnień/przeciwdziałania agresji Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzili warsztaty dla uczniów:

11.02.2016 Kl. III Szkoły Podstawowej pt.” Nasze emocje i uczucia – sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami”.

15.03.2016 Klasy I Szkoły Podstawowej pt. “Emocje pozytywne i negatywne-sposób ich wyrażania i odreagowania”

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

14.03.2016-18.03.2016 Nauczyciele świetlicy szkolnej przeprowadzili tygodniowy blok tematyczny pt. „Używki i ich szkodliwość”. Młodsi uczniowie naszej szkoły mieli możliwość posłuchać bajek profilaktycznych. Przeprowadzano pogadanki pt.” Alkoholizm, narkomania, uzależnienie od nikotyny-przyczyny, skutki i zagrożenia”. Przeprowadzono scenki pt.”Nauka umiejętności mówienia NIE wszelkim używkom”.

 

APEL  PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

16.03.2016 Wychowawcy klas IV-VI Szkoły Podstawowej przygotowali wraz z uczniami scenki profilaktyczne, które zaprezentowano na apelu.

* Kl. IV wychowawca p. Ewelina Filipowska. Scenki dotyczące profilaktyki uzależnienia od dopalaczy/narkotyków.

* Kl. V wychowawca p. Elżbieta Roszczak. Scenki dotyczące profilaktyki uzależnienia od alkoholu.

* Kl. VI wychowawca p. Beata Korzeńska. Scenki dotyczące profilaktyki e-papierosów, nikotyny.

a.p.2 a.p.3 apel profilaktyczny1 a.p.4 a.p.5 a.p.9 a.p.6 a.p.7 a.p.8

a.p.10 a.p.11 a.p.12 a.p.13 a.p.14 a.p.15 a.p.18 a.p.19

APEL  PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

30.03.2016 Wychowawcy klas I-III Szkoły Podstawowej przygotują wraz z uczniami apel profilaktyczny. Poszczególnym klasom przydzielono następujące zagadnienia:

* Kl. Ib wychowawca p. Dorota Strzódka: scenki profilaktyczne pt. ”Nie pal przy mnie proszę”.

* Kl. IIb wychowawca p. Justyna Reclik:  pokaz slajdów – profilaktyka uzależnienia alkoholowego

* Kl. IIa wychowawca p. Katarzyna Czoch: pokaz slajdów – profilaktyka uzależnienia narkotykowego.

Liczba uczestników: 105

Liczba grup: 5

DSC00147 DSC00151 DSC00153 DSC00158

 

PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

Od września 2015 klasy I-III Szkoły podstawowej uczestniczą w programie edukacji antynikotynowej przygotowanym przez Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. „Nie pal przy mnie proszę” PSSE Wodzisław Śląski.

 

Uczniowie klas I-III Gimnazjum uczestniczą w programie  profilaktyki-edukacyjnej pt. „Smak Życia- czyli debata o dopalaczach”. Przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Adresowany dla uczniów klas I-III gimnazjum. Organizator Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Szkolenie w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim u. Pszowska 92. Planowana realizacja kwiecień/maj 2016.

 

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum będą uczestniczyć również w programie realizowanym w roku 2016 oraz 2017 pt. “Zachowaj trzeźwy umysł”.

 


REALIZOWANE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

- „ Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + ” Ogólnopolski Konkurs dla szkół ogłoszony przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego oraz Studium Prawa Europejskiego.  Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią.

bezpieczna_szko__a_logo_1

- „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”. Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna, która ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z Internetu poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Projekt realizowany jest przez Fundację dla Kultury.pl.

hqdefault

- „Nie pal przy mnie proszę”. Program edukacji antynikotynowej przygotowany przez Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. Przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej.   Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

images

- „Smak Życia – czyli debata o dopalaczach”. Program profilaktyki-edukacyjnej. Przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Adresowany dla uczniów klas I-III gimnazjum. Organizator Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

- „ Ortograffiti” – Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Jest to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją oraz tym, którzy mają trudności w nauce.