znaczek inf  Higienistka szkolna

Jadwiga Woźniak

 GODZINY PRACY HIGIENISTKI SZKOLNEJ:

   Poniedziałek:     745 – 1100

   Środa:                   745 – 1500

 


  piel-1  W szkole realizowane były następujące programy edukacyjne:

- „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”

- „Twój piękny uśmiech”,

- „Nie dla meningokoków”,

- „Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży”

- „ Trzymaj się prosto”,

- „Ratujemy i uczymy ratować”

- „Żyj smacznie i zdrowo”,

- „Wiem co jem”,

- „Czyste ręce”,

- „Skutki biernego palenia tytoniu”,

- „Światowy Dzień bez Tytoniu”


 

znaczek inf  Gabinet profilaktyki zdrowotnej i opieki przedmedycznej

Głównym celem opieki zdrowotnej nad uczniami jest wspieranie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna. Zadaniem jest nauczyć ucznia dbania o swoje zdrowie, radzenia sobie z problemem zdrowotnym oraz umiejętnego pielęgnowania samego siebie w zdrowiu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka opieka ta obejmuje w szczególności:

- identyfikację problemów zdrowotnych uczniów na podstawie dostępnej dokumentacji, wywiadów zdrowotny, indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami

wykonywanie testów przesiewowych mających na celu wczesne wykrycie zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju w tym: badanie wzroku, słuchu, widzenia barw, testy zaburzeń postawy ciała, pomiary antropometryczne wagi i wzrostu, pomiary ciśnienia tętniczego krwi,

- kierowanie postępowaniem po przesiewowym (dzieci z dodatnim wynikiem testu kierowane są do dalszego diagnozowania celem podjęcia niezbędnego leczenia),

- czynne poradnictwo dla uczniów z problemem zdrowotnym w tym: kontrola wykonywania i stosowania się do zaleceń lekarza, indywidualne porady dla uczniów i rodziców dotyczące umiejętności radzenia sobie z chorobą, doradztwo w zakresie samoobserwacji i stylu życia,

- organizacja profilaktycznych badań lekarskich tzw. bilansów zdrowia, analiza i wykorzystywanie wyników tych badań do działań diagnostycznych, korekcyjnych i leczniczych,

- prowadzenie grupowej fluoryzacji zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów: 6 sesji w odstępach 6-tygodniowych w każdej klasie preparatem elmex u uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej.

- udział w przeprowadzaniu przeglądów warunków sanitarno – higienicznych budynku szkoły i otoczenia pod kątem zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz nadzór nad dostosowaniem mebli szkolnych do wzrostu uczniów,

- udzielanie porad ambulatoryjnych i pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania, urazu lub wypadku,

- współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych ucznia mających wpływ na jego funkcjonowanie w szkole.

- świadczenia z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej oraz realizowanie programów profilaktycznych.