NA TERENIE NASZEJ PLACÓWKI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
REALIZOWANE
SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY I PROGRAMY

 •  Projekt: „NASZA MAŁA BIBLIOTEKA”
 • Innowacja pedagogiczna: „SPORT TO ZDROWIE – KAŻDY UCZEŃ CI TO POWIE”
  - edukacja dla sportu i aktywności fizycznej, propagująca różne dziedziny sportu jako alternatywę na wolny czas
 • Akcja antynikotynowa
 • Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim
 • Zbiórka baterii i elektrośmieci
 • Akcja na rzecz schroniska dla zwierząt
 • „Smaki życia, czyli debata o dopalaczach”
 • „Zachowaj trzeźwy umysł”
 • Program edukacyjno-terapeutyczny „Ortografitti”
 • Owoce i warzywa w szkole
 • „Moje dobre nawyki – aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie”


W POPRZEDNICH LATACH…

 

 

szachy

SZACHY W SZKOLE

szachy2WIĘCEJ INFORMACJI -> SZACHY W SZKOLE 


 

 owoce

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

jablkoProgram dotyczy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkoły. Obejmuje uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się, minimum dwa razy w tygodniu , świeże owoce i warzywa oraz soki. Warzywa i owoce są przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

oiw

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

para  WIĘCEJ INFORMACJI -> OWOCE I WARZYWA


mlekoplakat_arr_mleko

MLEKO W SZKOLE

 

Program dotyczy nieodpłatnego dostarczania mleka w ciągu całego roku szkolnego – 3 razy          w tygodniu. Obejmuje uczniów klas I – III i IV – VI szkoły podstawowej.

Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych, jako produktów wpływających na prawidłowy rozwój organizmu.

mleko1WIĘCEJ INFORMACJI -> MLEKO W SZKOLE 

 


PROJEKTY PROFILAKTYCZNE 

- „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń+” Ogólnopolski Konkurs dla szkół ogłoszony przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego oraz Studium Prawa Europejskiego.  Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią.

bezpieczna_szko__a_logo_1

- „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”. Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna, która ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z Internetu poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Projekt realizowany jest przez Fundację dla Kultury.pl.

hqdefault

- „Nie pal przy mnie proszę”. Program edukacji antynikotynowej przygotowany przez Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. Przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej.   Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

images

- „Smak Życia – czyli debata o dopalaczach”. Program profilaktyki-edukacyjnej. Przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Adresowany dla uczniów klas I-III gimnazjum. Organizator Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

- „ Ortograffiti” – Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Jest to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją oraz tym, którzy mają trudności w nauce.