Rada Rodziców Zespołu Szkół  nr 8 w Jastrzębiu Zdroju

 Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Porozumienia z dnia 29 grudnia 2015  roku zawartego pomiędzy Fundacją „Rodzice Szkole” i Radą Rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju  w sprawie wspólnego działania na rzecz pozyskania funduszy z 1% podatku dochodowego od osób  fizycznych informuję,  że z tytułu w/w wpłat od rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju na konto Fundacji „Rodzice Szkole” wpłynęło 1429,00  zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć 0/100).

 

Zgodnie z § 3 w/w umowy 75% powyższej kwoty (1 071,75 ) zostanie przekazane na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju  po wskazaniu przez nią, w formie uchwały, celu ich wykorzystania.

 

Pozostałą w dyspozycji Fundacji „Rodzice Szkole” kwotę 357,25 zł chcemy przeznaczyć na zorganizowanie w Państwa Szkole szkoleń dla rodziców, nauczycieli i uczniów dotyczących ich praw i obowiązków.

 

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

 

Prezes Zarządu fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa,  24 listopada 2016 r.