ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI ->UCZNIOWIE/ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna ROK SZKOLNY 2017/2018

Nasza świetlica tętni życiem. Choć w skromnych warunkach Domu Sołeckiego, to jednak niczego nam nie brakuje. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na świetlicę, gdzie zawsze czeka na nie pani dyżurująca na świetlicy z mnóstwem ciekawych pomysłów. Uczniowie maja zajęcia ruchowe, plastyczne, czytelnicze, muzyczne i inne. Słuchają opowiadań i same je tworzą. Grają w gry planszowe i bawią się zabawkami zgromadzonymi w świetlicy. Odrabiają zadania domowe i przygotowują się do lekcji. Jeżeli pogoda jest stosowna, to dzieci wychodzą na plac zabaw.

20171018_14063520171030_08305320171018_140640

20171018_14125920171025_14573320171030_08271420171030_08290120171030_08291220171029_13565520171030_08275720171030_08280920171030_08275020171030_08284920171018_12485720171018_124900

Na naszej świetlicy jest wesoło i przyjemnie. Zawsze dzieje się coś ciekawego: bawimy się, gramy, rysujemy, kolorujemy, słuchamy opowiadań i piosenek, których też się uczymy. Tworzymy różne prace plastyczne, z których robimy wystawę. Zdarza się, że organizujemy gry, zabawy i konkurencje sportowe. Odrabiamy zadania domowe, możemy zawsze liczyć na pomoc pań i starszych uczniów.

20171211_08452020171213_13060820171213_13062020171213_13062420171213_13063420171213_13393320171213_14095620171218_08094320171220_15030520171218_08141620171218_08200320171220_15031520171220_12473520171220_12471520171220_12475020171213_12561920171213_140750

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

mgr Bożena Bezuch

mgr Katarzyna Czoch

mgr Beata Korzeńska

mgr Justyna Reclik

mgr Elżbieta Roszczak

mgr Ewelina Sładkowska

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek 6.30 – 16.05

wtorek 6.30 – 16.00

środa 6.30 – 15.30

czwartek 6.30 – 16.05

piątek 6.30 – 16.00


swietlica1

Każdy uczeń Zespołu może uczęszczać w zajęciach opiekuńczych organizowanych na świetlicy szkolnej. Rodzice składają wniosek o przyjęcie na świetlicę jednocześnie akceptując obowiązujący w niej regulamin.

REGULAMIN ŚWIETLICY

Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do zapoznania się z kontraktem oraz go przestrzegania.

KONTRAKT UCZESTNIKA ŚWIETLICY

Wniosek o przyjęcie należy złożyć do wychowawcy świetlicy do 30 września 2017r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 


 

znaczek inf  FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

CELE ŚWIETLICY:

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom szkoły zorganizowanej opieki wychowawczej przed lub po zajęciach lekcyjnych, pomoc w odrabianiu zadań domowych, pomoc w nauce.

FUNKCJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

1. OPIEKUŃCZA

stwarza naturalne sytuacje do zaspokojenia potrzeby przyjazni i kontaktów z rówieśnikami

wykorzystuje różnorodne metody i formy wychowawczego oddziaływania

zapewnia możliwość spożycia ciepłego posiłku

2. WYCHOWAWCZA

pozwala rozwijać i kształtować postawy moralne, uczucia, rozwijać wartościowe cechy charakteru

3. PROFILAKTYCZNA

pozwala zapobiegać nieprawidłowościom w somatycznym i psychoruchowym rozwoju dziecka

ZADANIA ŚWIETLICY

1. Opieka nad wychowankami

2. Aktywizacja w zakresie:

rozwoju zainteresowań

rozwoju uzdolnień

rozwoju umiejętności

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, spędzanie czasu na świeżym powietrzu

4. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

5. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas spędzania czasu na świetlicy