ZOSTAJĄ OGŁOSZONE 2 KONKURSY, W KTÓRYCH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSCY UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY.
PRACE NALEŻY ODDAĆ p. E. ROSZCZAK DO 16. III.2018 r.
WSZYSCY UCZNIOWIE OTRZYMALI KRÓTKĄ INFORMACJĘ, SZCZEGÓŁY PONIŻEJ.