Szkoła Podstawowa nr 14 informuję, że karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w wyznaczonym terminie można przesyłać: