Karty zdrowia uczniów klasy III gimnazjum, którzy będą kontynuowali naukę na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój przekazane zostaną do poszczególnych szkół.

Uczniowie kontynuujący naukę poza miastem – karty zdrowia odbiorą rodzice w ostatnim tygodniu sierpnia lub w pierwszym tygodniu września za potwierdzeniem odbioru.

Jadwiga Woźniak