1919-1920-1921

100-lecie

POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Zachęcam do udziału w Szkolnym Konkursie Historycznym dla uczniów klas V-VIII

,,Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich”

 

Cele:
– wzbogacenie wiedzy historycznej dotyczącej Powstań Śląskich i Plebiscytu,
– kształtowanie wśród uczniów szacunku do wydarzeń z historii Polski i Śląska,
– umożliwienie przedstawienia indywidualnej interpretacji tematu historycznego w formie plastycznej.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu lub lapbooka*.
  2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V-VIII, którzy będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe i zgonie z tym przygotowują:klasy V-VI plakat klasy VII-VIII lapbook.
  3. Wymiary pracy –A 3 lub A 2.
  4. Prace należy wykonać samodzielnie.Prace konkursowe należy dostarczyć terminie do 25 listopada 2019 r. do p. Izabeli Bednarczuk.Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, staranność wykonania.

    *Lapbook- forma zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści.