Szkolny Samorząd Uczniowski.

Obecnie przeprowadzono, poprzedzone kampanią wyborczą, wybory do Zarządu Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci wykonali plakaty wyborcze, które rozwiesili na terenie szkoły, a na specjalnym apelu przedstawili nam siebie i swój program wyborczy.

Wybory odbyły się 06.10.2016r. Komisja wyborcza, pod opieką p. I. Bednarczuk,  czuwała nad poprawnością  wyborów i przeliczyła głosy. W wyborach oddano głosów – ważnych 198, głosów nieważnych 1.

W wyniku wyborów do Zarządu SSU weszli:

Kobiałka Weronika – przewodnicząca SSU

Brychcy Karol, Kupka Grzegorz, Piksa Filip – członkowie Zarządu SSU

Wyniki zostały ogłoszone 13 października. Podziękowano za pracę na rzecz szkoły poprzednim władzom SSU i przekazano symboliczny klucz szkolny nowo wybranej przewodniczącej Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

PART_1476729623835 PART_1476729642423 PART_1476729674632
opracowała: Elżbieta Roszczak