ERGO HESTIA

SILESIAGROUP

UBEZPIECZENIA * FINANSE

Rok założenia 1990

44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 34

  • /fax 32 42 22 788, 32 42 37 100
  • 506-62-68-63

 

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W JASTRZĘBIU ZDROJU

NA ROK 2017/2018

UBEZPIECZENIE 24 GODZINY NA DOBĘ W KRAJU I ZA GRANICĄ ŁACZNIE Z OKRESEM FERII I WAKACJI

RODZAJ ŚWIADCZENIA:  WYSOKOŚĆ WYPŁATY:
SUMA UBEZPIECZENIA: 10 000 PLN
Śmierć ubezpieczonego(NNW, sepsa) 10 000 PLN
Całkowity 100% trwały uszczerbek na zdrowiu- trwałe inwalidztwo 10 000 PLN
Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu( poparzenie, odmrożenie, złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany cięte, szarpane, wstrząśnienie mózgu, uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku, obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, następstwa udarów mózgu) Określony % sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z tabelą świadczeń.
Skutki pogryzienia przez psa lub inne zwierzęta Określony % sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z tabelą świadczeń.
Uszczerbek w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych, w tym SKS i UKS Określony % sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z tabelą świadczeń.
Jednorazowe świadczenie w przypadku leczenia szpitalnego na skutek NNW- bez trwałego uszczerbku na zdrowiu pobyt min 7 dni 300,00 PLN
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego lub obojga przedstawicieli ustawowych 1 000 PLN
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów miękkich i innych przedmiotów ortopedycznych 2 500 PLN
Assistance powypadkowy na terenie Polski 2 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczonego
Koszty odbudowy zębów stałych max. 500,00 PLN za każdy ząb stały 
Zwrot kosztów na leczenie NNW + w tym rehabilitacja z limitem do 800,00 zł. Do wysokości 20% sumy ubezpieczenia
Dzienne świadczenie szpitalne związane z NNW płatne od 1 dnia pobytu (min. pobyt w szpitalu 2 dni max. 90 dni) 45,00 PLN za dzień pobytu w szpitalu
Dzienne świadczenie szpitalne związane z chorobą płatne od 1 dnia pobytu( min. 2 dni pobytu w szpitalu max. 30 dni) 45,00 PLN za dzień pobytu w szpitalu
Świadczenie z tyt. poważnego zachorowania 1.000,00 PLN 
SKŁADKA ROCZNA:   38,50 zł
SKŁADKA ROCZNA dla dzieci uprawiających sport wyczynowy poza szkołą ( kluby zewnętrzne) 41, 50 zł

 

Druk zgłoszenia szkody do pobrania w sekretariacie.

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia.