W sprawie petycji dotyczącej modernizacji boiska szkolnego złożonej do Urzędu Miasta otrzymaliśmy informację zwrotną.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. - TREŚĆ ODPOWIEDZI