Wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Jak co roku Szkolny Samorząd Uczniowski zorganizował Pocztę Świąteczną. Uczniowie przekazywali sobie kartki z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wiele kartek było własnoręcznie wykonanych. Uczniowie uczyli się właściwie adresować listy, układać piękne życzenia, ale uczyli się także życzliwości, koleżeństwa i wdzięczności.

 

Elżbieta Roszczak