SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Celem głównym i efektem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 45 uczniów (22 CH, 23 DZ) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i metodą eksperymentu) oraz doposażenia szkoły SP14 zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, w okresie 12 miesięcy trwania projektu.

 

wartość projektu: 100 936,75 zł

wkład Funduszy Europejskich:85 796,23 zł