Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez radę rodzicówza pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2017 (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) – RR Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Z góry dziękujemy,

W imieniu rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Przewodnicząca Rady – Monika Ćwierz

Powyższe dane znajdują się również na stronie szkoły: www.zs8jastrzebie.pl.

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl.