Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

 Szanowni Państwo,

 dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez radę rodzicówza pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2016 (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53)– RR Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”.

 

Z góry dziękujemy,

 W imieniu rady rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

Przewodnicząca Rady – Monika Ćwierz

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl.