W dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 16.30 odbędzie się szkolenie dla rodziców w związku z realizacją projektu – „Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 lat w Jastrzębiu-Zdroju” – dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWSL
w zakresie:

- propagowania aktywności fizycznej, nauki poprawnego siedzenia, umiejętności korekcji dziecka w trakcie wykonywania czynności życia codziennego.

Podane zostaną także istotne informacje dotyczące realizacji programu oraz udzielone odpowiedzi na pytania rodziców.

 

Serdecznie zapraszamy!

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju