Trzeci Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”.

Dnia 20 listopada przypadał 3 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Również nasza szkoła włączyła się w obchody tego dnia.

22 listopada odbył się apel poświęcony prawom dziecka, podczas którego oglądaliśmy film z udziałem uczniów naszej szkoły. Wybrane osoby opowiadały w jaki sposób one rozumieją poszczególne prawa i czy prawa te są przestrzegane.

Następnie zostały wyświetlone życzenia Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, który krótko opowiedział o historii praw dziecka i zwrócił uwagę na potrzebę przestrzegania praw dziecka ale i na konieczność wywiązywania się przez dziecko z obowiązków.

opracowała: mgr Izabela Bednarczuk