Klasy I-III Szkoły Podstawowej  nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju również uczciły VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, uczestnicząc w pochodzie pod hasłem ,,Mnożenie dobrze znamy, w dzieleniu się nie poddamy”. Przemarsz odbył się ulicą Miłą i Gajową, w trakcie którego przeprowadzano krótkie wywiady ze spotkanymi dorosłymi osobami na temat doświadczeń w przeszłości z opanowywaniem tabliczki mnożenia. Osoby te otrzymywały ramki do uzupełnienia tabliczki mnożenia. Uczniowie klas trzecich po powrocie do szkoły, także dostali to samo zadanie, do którego przystąpili z wielką ochotą.
Barbara Gustof
22093746_1435319129837490_9714686_n22127348_1435319766504093_334720772_n