20181004_105914

W czwartek 4 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wcześniej kandydaci umieścili na terenie szkoły plakaty, na których przedstawili swoje programy wyborcze. Ostatnią szansą na zdobycie głosów koleżanek i kolegów były zorganizowane dzień wcześniej prezentacje programu wyborczego. Na przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza złożona z uczniów klasy 8, opiekuna SU – pani Elżbiety Roszczak oraz nauczycieli wiedzy o społeczeństwie – pani Izabeli Bednarczuk i pana Grzegorza Kubickiego .
Oto uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

1. Nikola Mamala

2. Weronika Kobiałka

3. Filip Piksa

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności uczniowskiej!

Grzegorz Kubicki