ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

rok szkolny 2018/2019

 

 

->tabela zajęć dodatkowych

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ rok szkolny 2017/2018


Rodzaj zajęć                                                                                   Klasa      Godzina           Prowadzący


P O N I E D Z I A Ł E K


1. Zajęcia plastyczne                                                                     IV-VI     8.55 – 9.40                 J.Pindel

2. Zajęcia wyrównawcze z czytania                                            II B        9.50 – 10.35              J. Reclik

3. Zajęcia grafomotoryczno – manualne                                   I B        9.50 – 10.35          K. Zwierko

4. Kółko Biblijne                                                                             IV-VI    13.40 – 14.25      E. Roszczak

5. Koło przyrodnicze                                                                     IV-VI  14.35 – 15.20 M.Wyrembelska

6. Przygotowanie do sprawdzianu z j.angielskiego                  VI       14.35 – 15.20   E. Wawrzyczek


W T O R E K


7. Zajęcia integracyjno-adaptacyjne                                           I A        9.50 – 10.35             B. Gustof

8. Zajęcia usprawniające czytanie                                              II A       10.45 – 11.30             K. Czoch

9. Koło teatralne                                                                            IV-VI    14.35 – 15.20    B. Stachowicz


Ś R O D A


10. Koło matematyczne                                                                IV-VI     7.45 – 8.45             K. Waniek

11. Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego                                      V          8.00 – 8.45       B. Stachowicz

12. Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego                                      IV         12.45 – 13.30       D. Strzódka

13. Koło matematyczne                                                                II A       12.45 – 13.30            K. Czoch

14. Koło polonistyczne                                                                 IV-VI     12.45 – 13.30    B. Korzeńska

15. Zajęcia gitarowe                                                                      IV-VI    13.40 – 14.25          M. Cypryś

16. Chór                                                                                           IV-VI   14. 25 – 15.20          M. Cypryś

17. Zajęcia wyrównawcze z matematyki                                   VI         14.35 – 15.20        M. Sobocik

18. Koło matematyczne (co 2 tyg)                                              V-VI      14.35 – 15.20        M. Sobocik


C Z W A R T E K


19. Zajęcia wyrównawcze z matematyki                                    IV        8.00 – 8.45            M. Sobocik

20. Koło j.angielskiego                                                                  IV        8.00 – 8.45         E. Filipowska

21. Zajęcia adaptacyjno-społeczne                                            I-VI     11.50 – 12.35         D. Strzódka

22. Zajęcia papieroplastyczne                                                     V       12.45 – 13.30                J. Pindel

23. Koło j.angielskiego                                                                 III       12.45 – 13.30     E. Wawrzyczek

24. Gimnastyka korekcyjna                                                         I-III    15.30 – 16.15               M. Nosal

25. Gimnastyka korekcyjna                                                         I-III    16.15 – 16.45               M. Nosal


P I Ą T E K


26. Zajęcia adaptacyjno-społeczne                                            I B       9.50 – 10.35           D. Strzódka

27. Zajęcia integracyjno-adaptacyjne                                        I A      12.45 – 13.30             B. Gustof

28. Zajęcia integracyjne                                                              IA, IIA 13.35 – 14.35               J. Reclik

29. Zajęcia taneczne                                                                     I-III    14.35 – 15.20               J. Reclik

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

rok szkolny 2017/2108

 


Rodzaj zajęć                                                                           Klasa       Godzina               Prowadzący


 P O N I E D Z I A Ł E K


1. SKS dziewczęta                                                                   I-III      7.15 – 8.00              D. Mikołowicz

2. Koło biologiczno-chemiczne (co 2tyg)                            I-III     14.35 – 15.20     M. Wyrembelska


W T O R E K


3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z fizyki (co 2tyg)        III       7.00 – 7.50                 J. Kołton

4. Zajęcia plastyczne                                                                       I          13.30 – 14.25           J. Pindel

5. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j.angielskiego         III      14.35 – 15.20      E. Filipowska

6. Koło teatralne                                                                             I-III    14.35 – 15.20     B. Stachowicz

7. Koło j.niemieckiego                                                                    I-III    14.35 – 15.20           A. Kuczok


Ś R O D A


8. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (co 2 tyg)                      II        8.00 – 8.45             M. Sobocik

9. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki            III      8.00 – 8.45              M. Sobocik

10. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z historii, WOS       III      8.00 – 8.45          I. Bednarczuk i geografii (co 2 tyg)

11. Koło z j.niemieckiego                                                              I-III   14.35 – 15.20              A. Kuczok

12. Koło matematyczne                                                                I        13.40 – 14.25             K. Waniek

13. Koło Biblijne                                                                             I-III    13.40 – 14.25          E. Roszczak

14. Zajęcia gitarowe                                                                      I-III    13.40 – 14.25            M. Cypryś

15. Chór                                                                                          I-III    14.35 – 15.20            M. Cypryś


C Z W A R T E K


16.  SKS chłopców                                                                         I-III    7.15 – 8.00          D. Mikołowicz

17. Koło teatru profilaktycznego                                                I-III    7.50 – 8.50                K. Zwierko

18. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z chemii                 III    14.35 – 15.20   M. Wyrembelska i biologii (co 2 tyg)


P I Ą T E K


19. Zajęcia techniczno – informatyczne                                    I-II     7.20 – 8.00              T. Podleśny

20. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j.polskiego         III       8.00 – 8.45          B. Stachowicz